AxLead Ledarskapsprogram | Bärkraft.ax
Berg och hav med texten bärkraft

AxLead Ledarskapsprogram

På nätverksgruppen för hållbara storföretags höstmöte 2020 genomfördes en workshop var gemensamma åtaganden antogs. Det fanns ett stort intresse för ett ledarskapsprogram för högsta ledningen i storföretagen på Åland. Ett effektivt ledarskap är en nyckelfaktor för Ålands förutsättningar att uppnå de sju strategiska målen och visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Ledarskapsprogrammet AxLead strävar till att skapa ett ledarskap som får människor att blomstra med av storbolagen gemensamt prioriterade ämnesområden. Detta görs genom att utbyta kunskap, erfarenheter och inspiration inom ledarskap. Programmet inleddes våren 2021 en modul på temat Hur skapar man en kultur av engagemang? Hösten 2021 arrangerades en efterföljande modul på temat Hur styr man engagemanget till det egna ansvaret?

Alla träffar kommer ha en värd som håller i trådarna. Värd under första träffen var initiativtagaren till AxLead; Anders Wiklund, VD vid Optinova. Under andra träffen inspirerade Thomas Lundberg, direktör - utveckling vid Ömsen, för vidare diskussioner. Under år 2022 inspirerades deltagarna av Christer Fahlstedt, VD, Paf, på temat Amerikanskt ledarskap!? Hur kan amerikanska influenser bidra till ett ledarskap som får människor att blomstra? och  Annette Höglund-Dönnes, Dassault Systèmes, på temat Leadership in Rapid Change. AxLead fortsätter med nya teman och värdar år 2023, först ut Mattias Skarin, Sveriges ledande Agila coach från företaget Crisp som inspirerar på temat Agilt ledarskap som investering i blomstrande företag i januari. 

Mentorskapsprogram

Inom ramarna för AxLead pågår även ett mentorskapsprogram med syfte att möjliggöra kunskapsdelning mellan personer mellan modulerna​. Deltagarna i programmet fick ange vilka områden och frågor som intresserar och blev sedan ihopparade efter område och de önskemålen man lyft. Mentorskapsprogrammet är pågående från och med maj 2021.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.