Nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland | Bärkraft.ax
Alla kan blomstra bild

Nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland

Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser.

En viktig pusselbit är att profilera de åländska företagen med ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som även bidrar till att attrahera kompetent arbetskraft och därmed kompetensförsörjning inom de åländska företagen. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Dessutom kan man gå samman t.ex. med gemensamma inköp där man får mer tyngd att påverka leverantörer.

Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

Samarbetet delas upp i undergrupper utgående från medlemmarnas intressen och undergrupperna leds av nätverksmedlemmar. Den stora nätverksgruppen samlas två gånger i året.

Sittande ordförande sedan våren 2022:

Caroline Lepistö, VD, Ålandhotels
Johannes Dahlman, VD, Dahlmans 

I gruppen medverkar följande företag: 

Alandia Försäkring, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Inficon, Landskapets Fastighetsverk, Mathias Eriksson/Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, PAF,  Rederi Ab Eckerö, Transmar/ Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post, Ålandhotels, Ålandsbanken, Ålandsmejeriet och Ömsen försäkringar.