Nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland | Bärkraft.ax

Nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland

Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser.

En viktig pusselbit är att profilera de åländska företagen med ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som även bidrar till att attrahera kompetent arbetskraft och därmed kompetensförsörjning inom de åländska företagen. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Dessutom kan man gå samman t.ex. med gemensamma inköp där man får mer tyngd att påverka leverantörer.

Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

Samarbetet delas upp i undergrupper utgående från medlemmarnas intressen och undergrupperna leds av en nätverksmedlem. Teman för undergrupperna är bland annat #braingain Åland kopplat till målet om attraktionskraft och social hållbarhet. Den stora nätverksgruppen samlas två gånger i året. 

I gruppen medverkar följande företag: 

Alandia Försäkring, Bengt Dahlgren, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Inficon, Landskapets Fastighetsverk, Mathias Eriksson/Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, PAF,  Rederi Ab Eckerö, Transmar/ Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post, Ålandhotels, Ålandsbanken, Ålandsmejeriet och Ömsen försäkringar.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.