Nätverksgruppen för hållbara kommuner | Bärkraft.ax

Nätverksgruppen för hållbara kommuner

Kommunsektorn och dess unika roll i samhället är avgörande för förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs kommunsektorns insatser och kompetens. 

Flera frågor inom hållbarhetsarbetet och förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan är gemensamma för kommunerna. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan kommunerna lära av varandra, hitta gemensamma synergier och arbeta mot målen tillsammans och resurseffektivt. Därför skapades nätverksgruppen för hållbara kommuner.

Gruppens huvudsakliga syfte är att främja, stärka och sammanföra kommunerna i arbetet med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan. 

Gruppen leds av två ordföranden från olika kommuner. Ordförandeskapet roterar med mandatperioder på ett år. Gruppen stöds av den ledande hållbarhetslotsen och sammanträder två gånger per år.

Ordförande för nätverksgruppen 2021-2022 är Julia Lindfors och Gustav Blomberg.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.