Medaktörsmöte 4 oktober 2022 | Bärkraft.ax

Varningsmeddelande

Detta formulär är stängt för nya inlägg.

Medaktörsmöte 4 oktober 2022

Medaktörsmötet här ägt rum. Anteckningarna från mötet finns här:

Länk till anteckningarna

 

Varmt välkommen på medaktörsmöte den 4 oktober kl 13.00-15.00 i auditoriet på Alandica. 

Fredrik Rosenqvist presenterar rapporten

Strukturella hinder för uppnåendet av utvecklings- och hållbarhetsagendan

Studien har tagits fram av föreningen bärkraft Åland tillsammans med Fredrik Rosenqvist under vår och sommar 2022. Studien kretsar kring lagstiftning och ekonomiska styrmedel som kan agera hinder för våra gemensamma målsättningar och baseras på djupgående intervjuer med 21 sakkunniga inom de olika målen.

Länk till studien

Workshop

Vad behöver hända nu?

Workshopen kommer att bestå av riktade gruppdiskussioner där fokus ligger på hur vi går vidare med de insikter som studien Strukturella hinder för uppnåendet av målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan och Statusrapport 5 bidrar med och vad som behöver hända nu för att vi som samhälle ska nå gemensamt önskvärt läge år 2030.

Vi uppskattar om du deltar på plats i Alandica, men möjligheten att delta digitalt finns. Anmäl dig senast den 30 september genom att fylla i formuläret nedan.

Som vanligt, kom som du är! Är din organisation inte medaktör i nätverket men ni är nyfikna på vad det innebär? Ni är välkomna att delta! Även du som vill delta som privatperson är varmt välkommen. 

Har du frågor? Kontakta hållbarhetslots Sofia Enholm, sofia.enholm@barkraft.ax 

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.