Medaktörsmöte 1 oktober 2021 | Bärkraft.ax

Medaktörsmöte 1 oktober 2021

Medaktörsmöte - En blomstrande vardag för alla

Inledning

Vad är egentligen social hållbarhet?
Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef vid Ålands ombudsmannamyndighet 

Keynote

Frivilligarbetets roll i ett samhälle som är tillgängligt för alla 
Dan Sundqvist, målansvarig för mål 2 "Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället" 

Stöd ut i arbete: Emmaus sysselsättningsprojekt 
Camilla Karlsson, ansvarig för arbetsträning vid Emmaus 

Inspel utifrån

Simrishamns kommun - vår pågående förändringsresa mot en hållbar framtid 
Diana Olsson, kommundirektör 

Kommentarer från Nätverksgruppen för hållbara kommuner 
Julia Lindfors, Gustav Blomberg och Mattias Jansryd, kommundirektörer 

Blänkare 

Iss inga släng - En kampanj mot matsvinn av nätverksgruppen för hållbara storföretag

På gång hos er

Gruppdiskussioner i breakout rooms - Vad tar jag med mig till de sammanhang där jag verkar? 

Aktuellt inom nätverket bärkraft.ax 

Lägesrapport från lagtinget 
Jörgen Pettersson och Ingrid Zetterman, representanter för lagtingets gruppledarforum 

Utvecklings- och hållbarhetsrådets mandat, huvudindikatorer och sammansättningen i arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Micke Larsson, huvudsekreterare utvecklings- och hållbarhetsrådet

Åppföljningsverktyget
Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.