Lotsfunktionens huvudman | Bärkraft.ax

Lotsfunktionens huvudman

Lotsfunktionens huvudman är föreningen bärkraft.ax Åland r.f., som är en del av nätverket. Föreningen bildades på initiativ av ett flertal av nätverkets medaktörer med huvudsyftet att etablera en lotsverksamhet som hjälper organisationer och privatpersoner på Åland att göra utvecklings- och hållbarhetsagendan till sin egen.

Föreningens medlemmar består av organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Föreningen håller ett årsmöte på fastställd dag under perioden januari–maj. Däremellan sammanträder styrelsen vid behov. På årsmötet väljs styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, medan styrelsen inom eller utom sig utser en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Föreningen har en alkohol- och drogpolicy och en jämställdhetspolicy. Föreningen har anställd personal i syfte att tillhandahålla en lotsfunktion organisationer och privatpersoner.

Föreningens medlemmar är för närvarande Röda Korset Ålands distrikt, Ålands Marthadistrikt, Nordens institut på Åland, Visit Åland, Folkhälsan på Åland, Ålands Kommunförbund, Östersjöfonden, Rädda Barnen på Åland, Ålands Natur & Miljö och Ålands Handikappförbund.   

Föreningens styrelse består av:

Lotta Nummelin, ordförande 
Tomas Urvas
Julia Lindfors
Anna Häger
Niclas Forsström
Jacob Haagendal 
Henrik Lagerberg
Daniela Johansson

Styrelsen är vald fram till föreningens årsmöte första halvåret 2022.

Föreningens stadgar, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser/bokslut finns tillgängliga under bilagor till höger på sidan. 

En bärkraftig samhällsutveckling är en förutsättning för möjligheterna att bedriva framgångsrik företagsamhet. Med investeringar i lotsfunktionen bidrar PAF, Ålandsbanken, Ömsen försäkringar och Wiklöf Holding 2019-2021 till att möjliggöra ett proaktivt, uppsökande och långsiktigt lotsarbete för en bärkraftig samhällsutveckling. 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.