WL Profile | Bärkraft.ax

WL Profile

WL Profile ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Våra löften

1. Vi är aktivt ute på fältet och träffar kunder. Där tar vi upp vikten av att dels handla lokalt men också vikten av att välja ekologiskt och återvunnet material. Vi har ett stort urval av miljöcertifierade produkter som vi vill nå ut med.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan: Mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

2. Vi sköter allt digitalt. Fakturor till oss och ut mot kunder. Vi samlar beställningar från leverantörer vilket gör att vi minimerar antalet transporter.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan: Mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

3. När vädret tillåter kan vi ta cykel till möten.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan: Mål 1, välmående människor vars inneboende resurser växer och mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.