Godby Högstadieskola - Skolbespisningen | Bärkraft.ax

Godby Högstadieskola - Skolbespisningen

1. Åtagande

Skolbespisningen vid GHS har behandlat utvecklings- och hållbarhetsagendan i sin helhet och ställer sig bakom agendan.

 

2. Våra målsättningar för 2020

Vi kommer att:

Fortsätta strävandet av hög andel användning av åländska råvaror

Under 2019 prövade vi för första gången att köpa in hela djur. Vi kommer att fortsätta på samma spår genom att köpa in hela djur av nöt och lamm under 2020 då våra prov under 2019 gav goda effekter. Vi fick bland annat möjlighet att mångsidigt använda styckningsdetaljer och säkerställde att allt från djuret togs tillvara på (inklusive delar av djuren som vi kunde koka egen buljong av). Spårbarheten är en viktig fråga, vilken förenklas genom inköp av hela djur. För att få spårbarhet ner till gårdsnivå även på vegetabilier kommer vi att utveckla arbetet med att köpa upp större mängder lokala råvaror då det är skördetid, som bär och örtkryddor, för att sedan frysa in dem och använda dem senare under året. Vi kommer även för första gången att pröva på att slunga egen honung för användning i skolan genom samarbete med lokal biodlare.

Mål i utvecklings- och hållbarhetsagendan som kopplas till åtgärden:

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Användning av mark och vatten utgår från ett effektivt nyttjande av naturresurser och tar hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald.

Det närproducerade är såväl uppskattat som eftertraktat.

 

Följa upp och kommunicera

Eftersom vi använder så stor grad lokala och ekologiska råvaror kommer vi att följa upp användningen i detalj och har som målsättning att publicera statistik kring andelen lokalproducerat i servering. Om uppföljningen och publiceringen faller väl ut fortsätter vi med att publicera annan data, som inköp av ekologiska produkter.

Under 2018 och 2019 har vi arbetat med minimering av matsvinn på olika sätt och kommer även 2020 att lansera nya initiativ för att ytterligare främja minskat matsvinn.

Mål i utvecklings- och hållbarhetsagendan som kopplas till åtgärden:

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Det närproducerade är såväl uppskattat som eftertraktat. Utbudet av ekologiska åländska produkter har år 2030 ökat markant och primärproducenterna erhåller skälig ersättning för produkterna.

Begreppet avfall har ersatts och istället ses material som resurser.

 

Vara anpassningsbara och lyhörda

För att verkligen vara anpassningsbara för tillgången på lokala livsmedel kommer vi att menyplanera mer flexibelt, med en kortare planering som möjliggör förändringar.

Vi letar ständigt efter nya sätt att ha dialog med våra gäster, eleverna. Vi kommer därför under 2020 att erbjuda dem olika möjligheter att ge respons på maten, både fysiskt och digitalt, genom samtal med elevråd, utvärderingar på Instagram osv.

Mål i utvecklings- och hållbarhetsagendan som kopplas till åtgärden:

Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer

Alla barn får tillgång till en skola där man lär sig vara människa i ett hållbart samhälle.

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Maten som konsumeras och produceras är både god och hälsosam.

 

Våra målsättningar för 2019

   1. Kommunikation om måltiderna och livsmedelsvalen

Vi kommunicerar vad vi serverar under dagens lunch utgående från tallriksmodellen på instagram och i matsalen. Det kortsiktiga målet är att våra gäster får direkt insyn i hur en måltid baserat på tallriksmodellen, med hög andel vegetabilier, kan se ut och omsätter den dagsaktuella informationen till konkret handling. På längre sikt tas även övriga hållbarhetsaspekter in i informationen, som val av huvudingredienser tillsammans med kökets motiv för valen. Åtagandet görs succesivt, då det i första hand handlar om att få in rutiner för kommunikationen.

Mål som kopplas till åtgärden:

Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

En skola där man lär sig vara människa i ett hållbart samhälle, fysisk hälsa.

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Maten som konsumeras är både god och hälsosam.

 

   2. Naturliga rengöringsmedel

Vi prövar att byta ut våra rengöringsmedel till naturliga motsvarigheter. Förutsättningen för att detta byte ska övergå till ordinarie verksamhet är att de naturliga medlen är effektiva och kräver en förhållandevis (jämfört med tidigare medel) rimlig förbrukning av medel.

Mål som kopplas till åtgärden:

Mål 3: Allt vatten har god kvalitet

Alla källor till försämrad vattenkvalitet har fasats ut alternativt fångats upp eller naturaliserats på annat sätt.

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Systematisk utfasning av skadliga kemikalier.

 

   3. Kreativ användning av lokala säsongsprodukter och ekologiska produkter

En ökad andel grönsaker, rotfrukter och spannmålsprodukter av fullkorn är några av de betonade gynnsamma födoämnesvalen med tanke på hållbarhet i Finska näringsrekommendationer 2014 (s. 42). Vi utvecklar därför ständigt arbetet med att få in en ökad andel av ovan nämnda livsmedelsgrupper i måltiderna på attraktiva sätt. Under året kommer vi speciellt att fokusera på att utveckla förädling av vinterns lokala säsongsprodukter, speciellt på salladsbuffén.

Mål som kopplas till åtgärden:

Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

Fysisk hälsa.

Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Maten som konsumeras är både god och hälsosam. Det närproducerade är såväl uppskattat som eftertraktat.

 

3. Kommunikation

Vi kommunicerar om vårt ställningstagande och våra åtaganden på Instagram (skolbespisningghs) och i matsalen. Tobias Braun är kontaktperson för GHS skolbespisnings åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.