ECO FOOD | Bärkraft.ax

ECO FOOD

ECO FOOD - VÄRDEGRUND

Är att leverera ekologiska produkter för en hållbar miljö och höjd livskvalitet för både människor och djur.

Våra kunder består av partners inom detaljhandel och partihandel såsom; butiker skolor, äldreboenden, restauranger, storkök m.fl. som även månar om en hållbar miljö och förhöjd matkvalitet i sina butiker och storkök.

Alla våra leverantörer av ekologiska livsmedelsprodukter är noga utvalda och arbetar inom samma värdegrund som ECO FOOD genom att tillföra ekologiska och förmånliga produkter och bidra till hållbarhet inom de tre områdena Miljö, Ekonomi och Social hållbarhet. 

 

ECO FOOD Products Ab Oy ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan på Åland

VISION & VÄRDEGRUND

Som en av de större grossisterna inom ekologiska livsmedel är Eco Food Products Ab Oy´s målsättning att vara tillgänglig för alla våra kunder och samarbetspartners.

Genom vår kunskap, flexibilitet och lyhördhet vill vi ge Er förtroende och förutsättningar för att ni skall ha den bästa av möjligheter att lyckas inom ert egna affärsområde. Med vårt breda sortiment som talar till alla, kan ni som kund känna tryggheten att allt ni handlar hos oss andas kvalité, omsorg och spårbarhet.

Vi utvecklar ständigt det ekologiska utbudet av livsmedel tillsammans med våra kunder och samarbetspartners inom vårt koncept och varumärke Eco Food och sortiment som möter framtiden och ser till att vi genom ansvar för miljö och Ekonomi och Socialt arbete ger möjligheter för framtida generationer att få möta ett mer hållbart samhälle.

Eco Pood Products Ab Oy´s värdegrund är att tillföra ekologiska och förmånliga produkter och bidra till hållbarhet inom de tre områdena Miljö, Ekonomi och Social hållbarhet i samhället för både människor och djur.

 

ECO FOOD Products Ab Oy har valt 3 områden som bidrar till förverkligandet av agendans mål som utförs under de närmaste 12 månaderna.

  1. Samverkan med detaljhandeln

Eco Food Products Ab Oy är företaget som kommer att arbeta med ekologiska livsmedel och produkter i samverkan med våra kunder och samarbetspartners inom detaljhandeln.

Målsättningen är att allt fler konventionella livsmedelsprodukter byts ut till ekologiska produkter.

Inom våra produktgrupper med ekologiska livsmedel erbjuder vi idag tusentals olika produkter, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar och förnyar vårt koncept och varumärke Eco Food och tillför nya godkända miljömärkta produkter till våra kunder och samarbetspartners.

  1. Starta Partihandel för storkök

Vår partihandel kommer att leverera ekologiska produkter för en hållbar miljö och höjd livskvalitet till storkök.

Våra kunder består av partners med samma värdegrund som Eco Food Products Ab Oy, inom kommuner, företag, skolor, äldreboenden, restauranger, storkök m.fl. som även månar om en hållbar miljö och förhöjd matkvalitet i sina storkök.

  1. Starta ekologiskt kluster på Åland

ECO FOOD Products Ab Oy startar ekologiskt kluster på Åland

Genom att anta utmaningen och gå med i nätverket ”EKOLOGISKT KLUSTE”R på Åland har olika intressenter möjligheter att bidra till utveckling av ekologiska produkter på Åland i det gemensamma hållbarhetsarbetet.

Nätverket är öppet för alla intresserade som önskar ansluta sig. Mer om information om nätverket ”Ekologiskt Kluster på Åland” finns på www.ecofood.ax.

 

Kontaktuppgifter:

Eco Food Products Ab Oy

Bo Torgé, Affärsutveckling

Hamngatan 8 B

AX-22100 Mariehamn

Tel. 018-526 365 (direktnr)

+ 358 18 526 365

Mobil. 0400 971 300

bo@ecofood.ax

www.ecofood.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.