Allwinds | Bärkraft.ax
Små vindkraftverk

Allwinds

Allwinds ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

I dagsläget levererar vi en produkt som till 100 % är förnyelsebar då vi säljer den el som vindkraftverken på Åland producerar. Eftersom vi säljer elen så är det vikigt att samtliga verk producerar så mycket som möjligt. För att undvika stopp p.g.a. haverier så underhåller och servar våra tekniker verken med jämna mellanrum. Trots det så kan vindkraftverk stanna på grund av olika fel och då har vi tekniker team som så fort som möjligt åker ut till verket för att få felet åtgärdat.

Vi har påbörjat vårt arbete med att se över våra rutiner för att se om vi i största mån kan välja miljövänliga alternativ i all vår dagliga verksamhet både på fält, i vår verkstad och på kontoret. Redan idag så reparerar vi delar själva som gått sönder i verken, i den mån det går, både för att hålla ner kostnader och för miljön.

Våra konkreta mål för år 2019

 • Vid inköp handla lokalt och miljövänligt
 • Vid inköp av servicekläderna välja mer miljövänligt material
 • Ställer krav på underleverantörer
 • Vi har bytt ut till miljövänliga städmaterial och rengöringsmedel
 • Byta ut samtliga belysningsarmaturer till ledbelysning.
 • Införskaffat rostfria stålflaskor som våra tekniker kan fylla med vatten då de är ute i fält. Detta för att undvika att köpa vatten på flaska.
 • Köpa in personliga campingbestick till teknikerna som de kan använda vid lunch på fältet. Detta för att undvika engångsbestick.
 • Vi har beställt en elbil som servicebil och kommer därmed att byta in vår befintliga arbetsbil.
 • Släcka belysning i rum som ingen vistas i.
 • Att vid våra årliga riskutvärderingar inkludera miljöutvärdering för att på så sätt kontinuerligt se över våra rutiner och i den mån det behövs ta fram miljövänliga alternativ.

Utvecklingsmål för de närmaste 6-12 månaderna

 • Vårt mål är att byta ut samtliga arbetsbåtars motorer till eldrivna.
 • Att sälja all den el som verken producerar till företag och privatpersoner på Åland så att vi undviker att exportera denna värdefulla produkt.

Kontakt

Anki Aaltonen:

E-post: postmaster@allwinds.ax eller tel: +358 (0)18 526 300

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.