Ålands fredsinstitut | Bärkraft.ax
Fredsinstitutets byggnad

Ålands fredsinstitut

peace.ax

Ålands fredsinstitut arbetar såväl praktiskt som med forskning rörande freds-och konfliktfrågor i vid bemärkelse med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålandsfredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obundenstiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripandeverksamheten medan forskarrådet ansvarar för den vetenskapliga inriktningen tillsammans med direktören.

Ta del av Ålands fredsinstituts policy för ekologisk och social hållbarhet tillsammans med handlingsplan för åtgärder som bidrar till upprätthållande av policyn här.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.