Åland Post | Bärkraft.ax

Åland Post

Åland Post ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan

Åland Posts ansvar för hållbarhetsfrågor är centralt för bolagets utveckling och fortsatta förmåga att skapa värde för kunderna och det åländska samhället. Arbetet utgår från Brundtland kommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling som lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”.

 

Åland Post delar in hållbarhetsarbetet i huvudområdena miljö, medarbetare och samhälle

Inom miljö handlar den stora utmaningen om att minska koldioxidutsläppen från transporterna och vår stora postterminal. Vi arbetar just nu med förverkligandet av Åland Posts miljöprogram 2018-2020 och vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001:2015-standard. Vi jobbar kontinuerligt för att utveckla vår arbetsplats och vara en attraktiv arbetsgivare. Åland Posts logistikuppdrag utgör viktiga samhällsfunktioner för både privatpersoner och näringsliv och vi har ett stort ansvar att sköta uppdragen med hög kvalitet.

Koppling till mål 1; Välmående människor vars inneboende resurser växer

- Engagerade och friska medarbetare

Koppling till mål 2; Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

- Jämställdhet och likabehandling

Koppling till mål 5; Attraktionskraft för boende, besökare och företag

- Innovation för långsiktig tillväxt och lönsamhet

Koppling till mål 6; Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

- Minska utsläpp och energianvändning

 

Läs mer om hållbarhetsarbetet och målen för Åland Post​

 

Kontaktperson

Monika Råstedt

Miljösamordnare

+358 18 636 688

monika.rastedt@alandpost.com

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.