Åland Event | Bärkraft.ax

Åland Event

1. Åland Event har behandlat utvecklings- och hållbarhetsagendan i sin helhet och ställer sig bakom agendan.

2. Åland Event har valt tre åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen för genomförande inom de närmaste 6–12 månaderna:

Löften 2019–2020

Tillgänglighet

Under 2019 kommer för första gången personer som är rullstolsburna att delta i trollingträffen som anordnas av Åland Event. Åland Event ser väldigt positivt på tillfället att få möjlighet att erbjuda evenemang som passar så många som möjligt och kommer att ta vara på de lärdomar som kommer genom personernas medverkan, till exempel genom konceptutvärdering.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

 

Hållbar konsumtion

Under perioden ser Åland Event, i likhet med tidigare år, på vad som kan undvikas eller förändras för att minska miljöpåverkan. Tidigare har det funnits haft olika typer av vinster till deltagarna, oftast i form av prylar. Vinsterna kommer nu succesivt att bytas ut till ätbara varianter för att säkerställa att det som ges bort kommer till nytta. Samtidigt öppnas möjligheten att ge långväga gäster möjlighet att smaka på Åland, då vinsterna till exempel kan vara lokalproducerad ost eller lokalproducerat svartbröd. Under året kommer Åland Event även att se över och byta ut de fåtal förbrukningsvaror som inte ännu är säkerställt miljömärkta, som papper och kuvert.

Se även uppföljningen från perioden 2018–2019 nedan, där utvecklande av tidigare löften gällande lokalt och ekologiskt framkommer.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

 

Transporter

Under tidigare evenemang har Åland Event försökt med olika lösningar för att minska bilkörande, både för besökare och i den egna verksamheten. Genom att minska bilkörande i den egna verksamheten sparas även tid, så effektiviseringen är verkligen en win-win situation. För besökaren, både personer bosatta på och utanför Åland, är möjligheten att lämna bilen hemma en service.

Åland Event kommer att fortsätta med att utveckla transporterna, främst med fokus på transporter från och till Mariehamn och Eckerö, till lopp och evenemang. Det kommer troligtvis att ta några år för besökare att bli medvetna om möjligheterna att åka med buss till olika evenemang, så därför är detta en långsiktig plan med målet att succesivt öka användningen av bussar. Informationsinsatser görs under perioden för att säkerställa att så många som möjligt nås av informationen att det finns skräddarsydda möjligheter att använda sig av bussen. Samtidigt pågår arbetet med koordinering av bussturer och utvärdering av vilka möjligheter som finns och vilka turer som har möjlighet att få en beläggning.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet (6)

 

Uppföljning löften 2018–2019

Tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att våra evenemang ska vara öppna för så många som möjligt. Detta innebär till exempel att vi har olika klasser och anpassade distanser i våra lopp. Nytt för i år är att vi kommer att ha en klass för elcyklar i Käringsundsloppet. Sedan tidigare erbjuder vi Käringsund Aquathlon Special som är menad för barn och vuxna med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning eller specialbehov.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

Utvärdering:

Käringsund Aquaton Special hade deltagare. Ingen valde dock att cykla med elcykel i Käringsundsloppet, men möjligheten kommer att erbjudas även i fortsättningen. Åland Event arbetar för att främja rörelseglädje, vilket förutsätter en flexibilitet. Då personer vill delta i lopp med exempelvis barnvagn eller i sällskap av hund får deltagaren göra det så länge medverkan inte är ett hinder för andras medverkan. I praktiken innebär det exempelvis att hundar givetvis ska vara kopplade.

 

Lokalt och ekologiskt

Vi handlar i första hand med lokala leverantörer. Detta kan innebära en viss merkostnad för oss, men så länge mellanskillnaden är skälig anser vi att det är viktigt att stötta det lokala näringslivet.

I år kommer vi att fokusera på vår livsmedelsservering i samband med evenemang. Vi kommer att undersöka möjligheterna och pröva på ett samarbete med en lokal bagare för leverans av bullar till loppen. Långväga livsmedel, som bananer och kaffe, byts ut till ekologiska produkter.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

Utvärdering:

Ålandsbagaren bakade små vetebullar till loppen. Samarbetet föll väl ut och kommer att fortsätta. Samtidigt valde Åland Event att servera åländsk äppeljuice på loppen istället för blandsaft. Detta innebar dock en relativt kännbar prisskillnad, så för att fortsätta med initiativet kommer Åland Event under perioden 2019–2020 att se ifall det finns samarbetsmöjligheter med lokala äppeljuicetillverkare.

Långväga varor, som bananer och kaffe, byttes till ekologiska varianter och då köttprodukter som korv serverades kom dessa från det lokala charkföretaget. Under perioden 2019–2020 kommer Åland Event bland annat att pröva på att servera lokal fiskkorv och soppor på lokala råvaror i samband med evenemang.

 

Sopsortering

Eftersom vi befinner oss utomhus under våra evenemang är det viktigt för oss att lämna så små avtryck i naturen som möjligt och vi strävar efter att agera enligt leave no trace-principen. Därför har vi tidigare bytt våra engångsvaror, som serveringskärl, till naturliga och biologiskt nedbrytbara varianter för att minimera skadan om misstag sker. Under året vill vi utveckla sopsorteringen så att det blir lätt för våra deltagare att sortera rätt. Vi kommer att lägga fram nya typer av tydligt utmärkta sorteringskärl. Under vår trollingträff kommer vi att erbjuda sopkärl till båtarna för att försäkra att även våra deltagare respekterar leave no trace-principen.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Allt vatten har god kvalitet (3)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

Utvärdering:

Allt gick enligt planerna. Sopsorteringen utvecklades genom skräddarsydda lösningar. Detta innebar inte bara att deltagarna hade lättare att sortera, utan även en komprimering av avfallsmängden. Exempelvis lade deltagarna sina använda glas i rör, vilket innebar att det underlättade för funktionärer. Tidigare fylldes soppåsarna med mycket luft, men detta kunde undvikas genom att glasen ramlade in i varandra i rören.

Under Åland Swimrun märkte alla deltagare upp sina förpackningar. Hittades skräp från deltagarna så fick de ett pålägg på sluttiden. Alla deltagare ställde sig positiva till initiativet och det kommer att fortsätta.

 

Löften 2018-2019 i helhet

 

Tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att våra evenemang ska vara öppna för så många som möjligt. Detta innebär till exempel att vi har olika klasser och anpassade distanser i våra lopp. Nytt för i år är att vi kommer att ha en klass för elcyklar i Käringsundsloppet. Sedan tidigare erbjuder vi Käringsund Aquathlon Special som är menad för barn och vuxna med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning eller specialbehov.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

 

Lokalt och ekologiskt

Vi handlar i första hand med lokala leverantörer. Detta kan innebära en viss merkostnad för oss, men så länge mellanskillnaden är skälig anser vi att det är viktigt att stötta det lokala näringslivet.

I år kommer vi att fokusera på vår livsmedelsservering i samband med evenemang. Vi kommer att undersöka möjligheterna och pröva på ett samarbete med en lokal bagare för leverans av bullar till loppen. Långväga livsmedel, som bananer och kaffe, byts ut till ekologiska produkter.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

 

Sopsortering

Eftersom vi befinner oss utomhus under våra evenemang är det viktigt för oss att lämna så små avtryck i naturen som möjligt och vi strävar efter att agera enligt leave no trace-principen. Därför har vi tidigare bytt våra engångsvaror, som serveringskärl, till naturliga och biologiskt nedbrytbara varianter för att minimera skadan om misstag sker. Under året vill vi utveckla sopsorteringen så att det blir lätt för våra deltagare att sortera rätt. Vi kommer att lägga fram nya typer av tydligt utmärkta sorteringskärl. Under vår trollingträff kommer vi att erbjuda sopkärl till båtarna för att försäkra att även våra deltagare respekterar leave no trace-principen.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Allt vatten har god kvalitet (3)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

 

3. Vi kommunicerar om vårt ställningstagande och våra åtaganden på vår hemsida. Ia Colérus är kontaktperson för Åland Events åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen.

Åland events hållbarhetsarbete

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.