EU | Bärkraft.ax

EU

EU har en avgörande roll för att Agenda 2030 ska kunna förverkligas och för att den globala uppvärmningen ska kunna hållas inom 1,5 grader. Sedan EU-kommissionens reflektionspapper, Towards a Sustainable Europe by 2030 (januari 2019), där kommissionen bland annat konstaterade att ”vår ekonomi behöver moderniseras för att omfatta hållbara konsumtions- och produktionsmönster, korrigera obalanser i våra livsmedelssystem och placera våra transporter inom hållbarhetens ramar” har kommissionen, med stöd av såväl parlamentet som medlemstaterna, i rask takt först lanserat den ”europeiska gröna given” och därefter reformpaketet ”fit for 55”. Riktningen är tydlig och är i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Landskapsregeringen följer aktivt kommissionens och parlamentets arbete.

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.