Huvudsekreterare | Bärkraft.ax
Bild på Micke Larsson
Nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson

Huvudsekreterare

Nätverkets huvudsekreterare utgör, i samspel med lotsfunktionen, ett stöd för samverkan mellan nätverkets medaktörer och forum. Uppdragets huvudsyfte är att leda det samhällsgemensamma arbetet med genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland vilket innebär ett förverkligande av Ålands vision, ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”, och uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen.

I uppdraget ingår bland annat att vara sekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet samt ett delat ansvar för arbetsledning vid lotsfunktionen. Huvudsekreteraren är utsedd och finansieras av landskapsregeringen. Micke Larsson är nätverkets huvudsekreterare.

Huvudsekreteraren är medlem i Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling och suppleant i Finlands kommission för hållbar utveckling. Landskapsregeringens lantråd är Ålands ordinarie medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.