Hållbarhetslots | Bärkraft.ax
Blommor i dovt solljus

Hållbarhetslots

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram av gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag, kommuner eller andra typer av organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

Organisationer har möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Genom att tillsammans med hållbarhetslotsen diskutera önskat läge för organisationen, tillsammans med nuläge och väsentliga utvecklings- och hållbarhetsmål, kan det inledande eller utvecklande arbetet med hållbarhet underlättas genom skräddarsytt stöd.

Organisationens storlek eller sektor inverkar inte på möjligheten att få lotsstöd och stödet är avgiftsfritt för organisationen. Ta gärna kontakt om du är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsen kan stötta ditt arbete.

Här kan du ta del av andra verksamheters löften

 

Här kan du lyssna på visionen: