Text: Vi har avgett löften som bidrar till visionen

Hållbarhetslots

Sedan hösten 2016 har Åland en utvecklings- och hållbarhetsagenda för hela samhället. Agendan är framtagen av ett 100-tal personer från olika samhällssektioner inom ramen för nätverket bärkraft.ax och innehåller sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030.

Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag, kommuner eller andra typer av organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

En möjlighet för att konkretisera agendan i den egna verksamheten är att ta fram löften i form av årliga mål bestående av konkreta åtgärder som bidrar till utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande.

Organisationer har möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Genom att tillsammans med hållbarhetslotsen diskutera önskat läge för organisationen, tillsammans med nuläge och väsentliga utvecklings- och hållbarhetsmål, kan det inledande eller utvecklande arbetet med hållbarhet underlättas genom skräddarsytt stöd.

Organisationens storlek eller sektor inverkar inte på möjligheten att få lotsstöd och stödet är avgiftsfritt för organisationen. Ta gärna kontakt om du är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsen kan stötta ditt arbete.

Här kan du ta del av andra verksamheters löften

 

Här kan du lyssna på visionen: