Nätverket bärkraft.ax söker hållbarhetslots | Bärkraft.ax
Blommor i dovt solljus

Nätverket bärkraft.ax söker hållbarhetslots

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen.

Vill du vara en central person i det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet? I så fall är vi nyfikna på dig!

Om tjänsten

Den nyinrättade tjänsten som hållbarhetslots har en central roll i utvecklings- och hållbarhetsarbetet.  Uppdragets huvudsyfte är att nå ut till och inspirera privatpersoner att aktivt bidra till uppnåendet av de sju strategiska utvecklings- och hållbarhetsmålen. Hållbarhetslotsen blir en del av den lotsfunktion som stöder organisationer och privatpersoner i utvecklings- och hållbarhetsarbetet. Hållbarhetslotsen kommer att samarbeta tätt med lotsfunktionens ledande hållbarhetslots, som fokuserar på lotsstöd till organisationer. Med utvecklings-och hållbarhetsagendan som utgångspunkt och främsta verktyg skapas stora möjligheter för innovation och kreativitet. Hållbarhetslotsen lyfter fram alla typer av hållbarhetsfrågor för att bidra till att kunskap och vilja att prioritera hållbarhet finns på agendan i hemmen och vardagen.

I rollen om hållbarhetslots ingår bland annat att:

• Aktivt verka för beteendeförändringar

• Samordna och genomföra kommunikation som riktar sig mot privatpersoner

• Etablera lösningar och rekommendationer för privatpersoner

Din profil

Som hållbarhetslots ska du se värdet i långsiktigt och strategiskt arbete, samt ha kunskapen att ta långsiktighet och strategi till konkret handling och agerande. Du kommer att samordna och driva nätverkets arbete som riktas mot privatpersoner, vilket förutsätter att du behärskar kommunikation i alla dess former och samtidigt har gedigna kunskaper om förändring av beteendemönster. Du är van vid att ta initiativ och fokuserar på resultat samt avslutar de projekt som du påbörjar och leder. Vidare har du förmåga att skapa relationer och har en bra balans mellan att vara diplomatisk och att kunna ställa krav.  Du förvaltar de goda samarbetsgrunder som finns inom nätverket och kan utveckla samarbeten och relationer genom att inspirera och influera. En heltäckande kunskap i hållbarhetsfrågor förutsätts och du är trygg i din roll som hållbarhetsambassadör. Du får gärna ha intresse för och kunskaper i en palett av områden, exempelvis inom teknik. Du har relevant utbildning och erfarenhet i förhållande till beskrivningen ovan.

Hållbarhetslotsen är placerad i Mariehamn och uppdraget innefattar uppsökande verksamhet runt om på hela Åland.

Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts från den 1.5.2019, eller enligt överenskommelse, till den 30.4.2020, med möjlighet till förlängning.

För frågor, kontakta ordförande Lotta Nummelin eller ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila

lotta.nummelin@ostersjofonden.org eller +358 18 15 270

karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax eller +358 457 3500 586

Skicka in din ansökan med CV till e-post info@barkraft.ax senast 5 april.

 

 

Här kan du lyssna på visionen: