Zebrabil | Bärkraft.ax

Zebrabil

Zebrabil ställer sig bakom agendan.

Formellt ställningstagande

 Koldioxidfria transporter 2050

I klimatavtalet från Paris enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. För att nå dit måste vi eliminera utsläppen av koldioxid till 2050. På Åland står vägtrafiken (22%) samt el och värme (15%) för sammanlagt 37% av växthusgasutsläppen. Målet är att minska denna andel till 0% 2050. För att nå dit måste vi snabbt och i stor skala övergå till att producera all el helt och hållet med förnyelsebara energikällor samt ersätta alla bensin- och dieseldrivna fordon med elbilar.

Åtgärder som bidrar till agendans genomförande

Maj 2017. Första laddningsstationen installerad. Vår första laddningsstation för elbilar installerades.

Maj 2017. Vi producerar egen miljövänlig koldioxidfri el. Tillsammans med Solel Åland Ab installerar vi solpaneler.

Augusti 2017. Vi tecknar avtal om certifierad grön el. Zebrabil tecknar avtal med Mariehamns Elnät om leverans av grön el för den del av elen som vi inte producerar själva.

Just nu: Zebrabil Impact. Tanken med Zebrabil Impact är att vi tar 100€ från vår marknadsföringsbudget och ger den till dig som bilköpare i form av en voucher på 100€. Denna voucher kan du använda för att investera i solpaneler i Afrika. Förhoppningsvis har du efter ett år 105€ som du får göra vad du vill med. Investeringen bidrar till att i medeltal förse 4 personer med elektricitet och reducerar koldioxidutsläppen med ca 1 ton. Detta är vårt sätt att ha en positiv påverkan på klimatet även utanför Åland.

Zebrabil och hållbarhet

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.