Paf | Bärkraft.ax

Paf

Paf:s målsättning är att skapa en spännande och rolig spelupplevelse för våra kunder. Vårt överskott går till samhällsnyttiga ändamål inom idrott, utbildning och miljö.

Hållbarhet är en viktig del både i vårt strategiska och operativa arbete. Paf’s viktigaste hållbarhetsfråga är spelansvar men även miljö och vår roll som en hållbar arbetsgivare är prioriterade hållbarhetsområden.

Spelansvar

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

● Välmående människor vars inneboende resurser växer (1)

● Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)
 
Paf jobbar proaktivt och långsiktigt med att säkerställa ett hållbart spelande hos våra kunder. Att jobba förebyggande är en prioriterad del av vårt spelansvarsarbete.

Målsättningar 2020:

● Paf är världsledande inom spelansvar.

● Att erbjuda våra kunder den bästa supporten inom spelansvar och spelproblematik i alla våra säljkanaler.

● Våra kunder har tillgång till förstklassiga spelansvarsverktyg som är integrerade i kundupplevelsen.

Personal

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

● Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)

● Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)
 
Vår personal är en av våra viktigaste resurser för oss och vi vill därför skapa en bra arbetsmiljö för vår personal samt säkerställa att vi i framtiden kan rekrytera rätt kompetens.

Målsättningar 2020:

● Paf är ett av de 25 mest inspirerande företagen i Finland.

● Paf är erkänt duktiga på att rekrytera och behålla personal från andra delar av världen.

● Paf är känt som en arbetsgivare som rekryterar den bästa personalen.

Miljö

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

● Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet (6)

● Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

Som många andra företag så har Paf:s verksamhet en påverkan på miljön. Därför jobbar vi proaktivt med att mäta och minska vår påverkan på miljön samt höja medvetandet gällande miljöfrågor hos vår personal.

Målsättningar 2020:

● Alla nya företagsbilar som köps mellan 2018-2020 är elbilar eller klassade som miljövänliga.

● En märkbar minskning av våra CO2 utsläpp.

● Vår personal känner till Paf’s hållbarhetsmålsättningar samt hållbarhetsfrågor i allmänhet.

Läs mer om hur Paf gör skillnad

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.