Brändö, bidrag till färdplanens förverkligande | Bärkraft.ax
Vit blomma

Brändö, bidrag till färdplanens förverkligande

Projektet ”Kockarnas kamp” år 2019

Bakgrund: 

Till hösten 2018 beviljades extra medel till bespisning vid Brändö grundskola för att utöka andelen lokalproducerade råvaror. Sedan tidigare har det köpts bl.a. fisk, kött och vissa grönsaker från lokala producenter. Nu har tanken varit att man beställer hela djur och större mängder råvaror såsom fisk och grönsaker åt gången och därefter planerar man matlistan. Arbetet har kommit igång då Marja har börjat skapa ett kontaktnät i skärgården och på fasta Åland och det har köpts in bl.a. mera kött direkt från producenterna. 

Samtidigt har en arbetsgrupp bearbetat en färdplan för ett Hållbart Brändö 2018–2040 och ett av de första konkreta projekten är att implementera användning av närproducerade råvaror i kommunens alla enheter. Marja har lovat åta sig ansvaret av projektets inledning.

Målsättning: 

Januari - mars

I början av året kartlägger varje kock i sin enhet vad det behövs, vilka produkter kunde vara intressanta. T.ex. grönsaker, frukt, bär, kött, fisk och bröd.

Marja gör en sammanställning av produkter och uppskattade mängder. Man kontaktar de producenter som är aktuella för att begära offerten. 

De produkter som fattas i dagsläget kan man fundera på var man bästa kan få tag på. Ett alternativ är att efterlysa producenter till exempel via sociala medier eller kontakta direkt bekanta odlare om det finns intresse för att odla vissa special grödor då kommunen i sin tur binder sig att köpa upp en viss mängd i förväg. Det kan vara ett alternativ att söka potentiella producenter från fastländska sidan av skärgården (Houtskär, Iniö etc.) och från åländska skärgården, om det inte finns intresse i Brändö.

Administrativa arbetet leds av Marja. Det behövs kommas överens hur man löser vissa praktiska frågor. I ett tidigt skede ska det diskuteras behovet av lagringsmöjligheter, vilka lösningar det finns att köpa större partier på en gång och distribuera till enheterna. T.ex. kan man hyra in sig i ett kyllager där det går att hämta varor vid behov. 

Det andra viktiga aspekten är koordinering av beställningar och att göra det effektivt och lätt att genomföra i vardagen.

Inspirationsmöte med till exempel Ålands Marthadistrikt eller en sakkunnig från en annan organisation. Idén med första mötet är att skapa ett underlag för samarbete. T.ex. planera gemensamma menyer, temaveckor, byta idéer och erfarenheter. Därefter är det också lättare att planera gemensamma råvarubeställningar. 

April-oktober:

Skapande av ett nätverk av producenter, koordinering av gemensamma beställningar och distribuering till enheterna.

Inspirationsmöte under ledning av en sakkunnig expert. Kan vara ett tema såsom hållbar matlagning, brödbakning eller dyl., för att inspirera till användning i större grad närproducerade varor vid bespisningarna. 

November-december: 

Sammanställning av det gångna året. Fortsättning och vidareutveckling. En konkret idé kan vara ett gemensamt växthus, där enheterna delar på ansvaret eller utöka antalet avtalsodlare.

 

Trivsel i byarna

Stöd till byarna för projekt som höjer trivseln och attraktionskraften i byarna refererat till kommunens färdplan för ett hållbart Brändö 2018–2040, både för verksamhet och investeringar. Stödet kan sökas av exempelvis förening i respektive by. Motiveringar till stödet refereras till målsättningarna i färdplanen.

 

Förslag på radhusprojekt

Hyresbostäder i Bellarshamn, som främjar attraktionskraften och möjliggör för naturnära boende genom hållbara lösningar.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.