Jomala kommun

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 24 april 2017 att ställa sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland samt meddela följande åtgärder med anledning av den:

  1. Jomala kommun avser minska CO2-utsläppen inom kommunens verksamhet. Som ett exempel eftersträvar kommunen, trots befolkningstillväxt och utvidgad förvaltning, att inte öka antalet körda kilometer inom verksamheten.
  2. Ökad förbrukning av energi från miljövänliga källor för drift av kommunens verksamhet. I strävan efter detta upphörde under 2016 all uppvärmning med olja vid kommunens fastigheter.
  3. I den mån det är möjligt inom kommunens verksamhet använda sådant material som minskar energiförbrukningen. Jomala kommun eftersträvar till exempel att sänka elförbrukningen inom kommunen genom att installera LED-belysning vid nyinstallationer och renoveringar.

Samtliga av ovan nämnda åtaganden följs upp genom miljönyckeltal i kommunens budget och bokslut. Utöver dessa tre punkter beslöt även kommunstyrelsen att det ska anordnas ett utbildningstillfälle i strategisk planering för hållbar utveckling för kommunens tjänstemän och förtroendevalda.

Bygga och bo i Jomala kommun

Här kan du lyssna på visionen: