Brändö kommun | Bärkraft.ax
Natur och hav

Brändö kommun

Hösten 2017 utsåg kommunstyrelsen en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en färdplan för ett hållbart Brändö. I arbetsgruppen ingick ordförande Emelie Bergendahl, Ari Määttä, Eija Laitala-Pettersson, Mats Örblom och sekreterare John Wrede.

Arbetsgruppen har strävat efter att ta fram konkreta förslag som kommunen kan förverkliga tillsammans med kommuninvånarna och näringslivet. Var och en i gruppen har bidragit till denna plan, från sitt individuella perspektiv, med hur man vill se, uppfatta och utveckla hållbarheten i våra liv och vardag här på Brändö. Detta dokument är en början på arbetet vi har framför oss för ett hållbart Brändö.

Vår förhoppning är att det inspirerar till nya idéer, förslag och förändringar, bl.a. med konkreta förslag till attitydförändring och utifrån en stark tanke om att vi kan göra skillnad. Alla små steg som vi alla kan ta i vår vardag är viktiga. Det är framförallt en plan där ni alla inbjuds att vara delaktiga med era egna insatser, från det att aktivt bära med sig tanken att kunna göra skillnad till att aktivt göra förändringar mot en hållbar livsstil.

Brändö är en liten, men livskraftig kommun som har alla möjligheter att gå i bräschen för en hållbar skärgård och ett hållbart Åland!

Framöver kommer du också att kunna följa hur Brändö praktiskt arbetar med planen.

Brändö kommuns webbplats

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.