Ålands Natur & Miljö | Bärkraft.ax

Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö r.f. ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Föreningen är även medaktör i nätverket.

I samband med lanseringen av programmet Åland 2030 för fulla segel har föreningen gjort följande åtaganden:

Vi lovar att:

  • Arbeta för att inrätta en fungerande åländsk ”lotsstab” för att stöda hela samhället i navigeringen i de fem farlederna.
  • Bygga en större kapacitet hos den åländska allmänheten att förstå utvecklings och hållbarhetsagendan för att göra de nödvändiga seglatserna.
  • Fortsätta arbeta för att ett kontor för en åländsk regionalplanering inrättas så att vi kan hålla koll på att inga sjöfarkoster kolliderar.
  • Sprida goda exempel och optimism trots stundvis sjögång.
  • Begära fler undersökningar och utredningar av nuläget för att veta hur långt fram i farleden vi rört oss.
  • Kontinuerligt revidera Åland 2030 för fulla segel utifrån att saker förändras i det åländska samhället.
  • Inte bara vi har vind i seglen. Åland har vind i seglen. Låt oss utnyttja det för att nå framgång i vår navigation.

Kontaktperson:

Kansliledare Simon Holmström

Telefon: +358 457 34 28 214

E-post: simon@natur.ax

Besök Ålands Natur & Miljös webbplats på www.natur.ax

Läs hela programmet Åland 2030 för fulla segelhttps://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/aland_2030_-_hela_rapporten.komprimerad.pdf

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.