Åland Event | Bärkraft.ax

Åland Event

1. Åland Event har behandlat utvecklings- och hållbarhetsagendan i sin helhet och ställer sig bakom agendan.

2. Åland Event har valt tre åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen för genomförande inom de närmaste 6–12 månaderna:

Tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att våra evenemang ska vara öppna för så många som möjligt. Detta innebär till exempel att vi har olika klasser och anpassade distanser i våra lopp. Nytt för i år är att vi kommer att ha en klass för elcyklar i Käringsundsloppet. Sedan tidigare erbjuder vi Käringsund Aquathlon Special som är menad för barn och vuxna med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning eller specialbehov.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället (2)

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

Lokalt och ekologiskt

Vi handlar i första hand med lokala leverantörer. Detta kan innebära en viss merkostnad för oss, men så länge mellanskillnaden är skälig anser vi att det är viktigt att stötta det lokala näringslivet.

I år kommer vi att fokusera på vår livsmedelsservering i samband med evenemang. Vi kommer att undersöka möjligheterna och pröva på ett samarbete med en lokal bagare för leverans av bullar till loppen. Långväga livsmedel, som bananer och kaffe, byts ut till ekologiska produkter.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Attraktionskraft för boende, besökare och företag (5)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

Sopsortering

Eftersom vi befinner oss utomhus under våra evenemang är det viktigt för oss att lämna så små avtryck i naturen som möjligt och vi strävar efter att agera enligt leave no trace-principen. Därför har vi tidigare bytt våra engångsvaror, som serveringskärl, till naturliga och biologiskt nedbrytbara varianter för att minimera skadan om misstag sker. Under året vill vi utveckla sopsorteringen så att det blir lätt för våra deltagare att sortera rätt. Vi kommer att lägga fram nya typer av tydligt utmärkta sorteringskärl. Under vår trollingträff kommer vi att erbjuda sopkärl till båtarna för att försäkra att även våra deltagare respekterar leave no trace-principen.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendan:

Allt vatten har god kvalitet (3)

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster (7)

3. Vi kommunicerar om vårt ställningstagande och våra åtaganden på vår hemsida. Ia Colérus är kontaktperson för Åland Events åtgärder som bidrar till förverkligandet av visionen.

Åland events hållbarhetsarbete

Här kan du lyssna på visionen: