Löften | Bärkraft.ax
Text: "Vi har avgett löften som bidrar till förverkligandet av visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar". Gröngul bakgrund med vita bär och blad.

Löften

Åtaganden för ett hållbart och blomstrande samhälle

Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Alla föreningar, företag, kommuner och andra organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

Vi har ställt oss bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan

Här presenteras våra åtgärder, som syftar till att bidra till förverkligandet av visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen. På respektive organisations webbplats finns mer information om hur organisationen deltar i förverkligandet.

Har du och din organisation också ställt dig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan? Information om hur du gör för att din organisation ska finnas med på listan hittar du i bilagan.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.