Utvecklings- och hållbarhetsrådets extra möte

Till utvecklings- och hållbarhetsrådets medlemmar

Inbjudan till rådets extra möte den 8 februari kl 12.30-15

Vid rådets föregående möte den 27 november beslutades att ett extra möte ska hållas i februari 2019.

Agenda

Mötets två huvudpunkter är uppföljning/behandling av Tillitsstudie för Åland 2018 respektive förslag till program för den fysiska strukturutvecklingen.

 

Väl mött,

Rådets ordförande, lantrådet Katrin Sjögren

genom rådets huvudsekreterare Micke Larsson
 
Telefon 0457-344 7331
E-post micke.larsson@regeringen.ax

Plats: 

Lagtinget, konferensrum Marhällan
8.2.2019 12:30 till 15:00

Här kan du lyssna på visionen: