Slutseminarium för projektet En säker hamn | Bärkraft.ax

Slutseminarium för projektet En säker hamn

Slutseminarium & vernissage

Välkommen på AMIF-projektet En säker hamns slutseminarium och vernissage i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) den 28 januari 2021. Seminariet är öppet för alla och live-sänds via NIPÅ – www.nipalive.ax. Vi ber dig vänligen anmäla ditt deltagande. Du anmäler ditt deltagande till seminariet på En säker hamns webbplats. 

Program för slutseminariet

09:00 Seminariet börjar
Konferencier Nicklas Lantz hälsar välkomna och lotsar deltagarna genom dagen.

09:10 Presentationer från civilsamhällets integrationsarbete på Åland 

Röda Korset Ålands distrikt - Röda korsets mångkulturella arbete på Åland
Röda korset på Åland vill främja interaktionen mellan människor med olika kulturer i vårt mångkulturella samhälle. Vi jobbar bland annat med frivilliga vänner/vänfamiljer och vänträffar, främst fokuserat på de flyktingar som kommer till Åland och de frivilliga som vill välkomna dem.
Linda Johansson, samordnare för integration, vänverksamhet, ungdom och social verksamhet

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Åland - Att skapa möten och mötesplatser
Vad är viktigt för god integration på en liten ort? Hur kan en liten förening bidra?
Mia Hanström, verksamhetsledare

Folkhälsan
Joakim Svensson, barn- och ungdomskoordinator

Rädda Barnen Åland - Civilsamhällets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté
Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig

Ålands natur och miljö, Träffpunkt Skogen – naturen som mötesplats
Ett projekt för nyinflyttade att lära känna den åländska naturen och skapa sociala kontakter.
Olivia Haglund och Jennie Elevall

Bärkraft.ax, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar
Sofia Enholm, hållbarhetslots (privatpersoner)

11:00 Lunch
På egen bekostnad. Beställ gärna lunchen hem eller till arbetsplatsen.

12:00 Hjälpsystemet för offer för människohandel, Vad betyder människohandel och vilka är offrets rättigheter?
Noora Hakulinen och Laura Lampinen.

13:00 Hedersrelaterat våld och kontroll: särdrag, förekomst och rättslig reglering
Lisa Grans, forskare vid Åbo Akademi. Grans doktorsavhandling granskar hur internationell människorättslagstiftning reglerar förebyggande av hedersrelaterat våld.

14:00 Kaffepaus
Kort fikastund. Sträck på benen, koppla av och ta en kopp kaffe eller te.

14:20 Nordisk nätverk för vuxenlärande (NVL), Inklusion och vuxenlärande – för aktivt deltagande i samhälle och arbetsliv
Maria Marquard, nationell koordinator i Danmark, och Bodil Regårdh, specialsakkunnig på utbildningsbyrån, Ålands landskapsregering

15:20 AMIF-projektet En säker hamn sammanfattar och blickar framåt
Dan Sundqvist, projektledare, och Tanja Eklöw, integrationsansvarig vid ÅHS

16:00, Panelsamtal ”Framtidens integration – utmaningar och möjligheter”. 
Moderator Helena Flöjt-Josefsson (Ålands landskapsregering, specialsakkunnig inom integration).
Paneldeltagare; Barbara Heinonen (stadsdirektör, Mariehamns stad), Tomas Lundberg (chef, AMS), Tomas Urvas (verksamhetsledare, Röda Korset Ålands distrikt), Anders Wiklund (ordförande, Bärkrafts Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland), Åsa Friman (kvalitetssamordnare, Ålands hälso- och sjukvård) och Kommunernas socialtjänst (KST). Panelsamtalet avslutas med kommentarer från utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd och näringsminister Fredrik Karlström

17:00, slutseminariet avslutas.  

Anmälan till slutseminariet

Vernissage och utställning

18:00-21:00 Vernissage
Utställningen Välkommen hem – vi möts på mitten i samarbete med NIPÅ. Du behöver anmäla dig för att delta på vernissage. Här anmäler du dig till vernissagen.

”Vissa människor byter hemort många gånger. Andra har samma hem hela livet. Bakom varje människa finns en historia och en berättelse om vad som är hem, och intressanta tankar om vad som gör att man känner sig hemma på en ny plats.

Någon flyttar pga jobb, kärlek, studier, emedan andra flyr undan krig, fattigdom eller människohandel. På Åland är vi berikade med många olika kulturer; mer än 100 olika nationaliteter och 67 olika språk samlas just nu på vår lilla ö-värld mitt i Östersjön. Hela 37 procent av alla dem som bor på Åland är födda på annat håll. Det är imponerande siffror med tanke på hur litet Åland är.

Bakom varje människa finns en spännande berättelse. Sökandet av ett nytt hem ser så olika ut från person till person, med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi hoppas på att detta blir en utställning som omfamnar inkludering, rötter, ursprung, mångfald, meningen med begreppet hem, tankar om att etablera sig i ett nytt samhälle, viljan att berika en ny kultur med sin egna bakgrund, och behovet av att mötas på mitten. Vernissaget och öppnandet av utställningen blir också en del av avrundningen av AMIF-projektet En säker hamn, som under flera år arbetat aktivt för en bättre integration på Åland.”

Plats: 

Alandica och Nordens Institut på Åland
28.1.2021 (Hela dagen)

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.