Medaktörsmöte | Bärkraft.ax

Medaktörsmöte

En blomstrande vardag för alla

Tidpunkt: 1 oktober 2021 kl. 09.00-11.00

Digitalt via Zoom. Anmälan senast den 28.9 genom detta formulär.

 

Inledning

Vad är egentligen social hållbarhet?

Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef Ålands Ombudsmannamyndighet

 

Key note

Frivilligarbetets roll i ett samhälle som är tillgängligt för alla

Dan Sundqvist, målansvarig mål 2, Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

 

Stöd ut i arbete: Emmaus sysselsättningsprojekt

Camilla Karlsson, ansvarig för arbetsträning

 

Inspel utifrån

Simrishamns kommun – Vår pågående förändringsresa mot en hållbar framtid

Diana Olsson, kommundirektör

 

Kommentarer från Nätverksgruppen för hållbara kommuner

Julia Lindfors, Gustav Blomberg och Mattias Jansryd, kommundirektörer

 

Vad tar jag med mig till de sammanhang där jag verkar?

Gruppdiskussioner i breakout rooms

 

Aktuellt inom nätverket bärkraft.ax

Lägesrapport från lagtinget

Jörgen Pettersson och Ingrid Zetterman, representanter för lagtingets gruppledarforum

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådets mandat, huvudindikatorer och sammansättningen i arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Micke Larsson, huvudsekreterare utvecklings- och hållbarhetsrådet

 

Åppföljningsverktyget

Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots

 

Blänkare

Iss inga släng – En kampanj mot matsvinn av nätverksgruppen för hållbara storföretag

Vill du anmäla dig, klicka här!

Plats: 

Digitalt via Zoom.
1.10.2021 09:00 till 11:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.