Medaktörerna träffas | Bärkraft.ax

Medaktörerna träffas

Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax träffas för samordningsmöte.

17.9.2019 09:00 till 11:00

Här kan du lyssna på visionen: