Kurs i hållbarhetsredovisning | Bärkraft.ax
Ljung på klippa i solnedgång

Kurs i hållbarhetsredovisning

Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen.

Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad borde vi inkludera i vår hållbarhetsredovisning? Under våren 2019 har ni möjlighet att stärka kompetens inom hållbarhetsfrågor och samtidigt hitta en tydligare riktning på vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för just er. Detta sker våren 2019 inom ramarna för

Kurs i hållbarhetsredovisning

Allt fler företag ser arbetet med hållbarhet som en central del av sin affärsidé för att öka sin konkurrenskraft och svara på efterfrågan från kunder, investerare och personal. Hållbarhetsarbetet kan även identifiera risker och hur man hanterar dem.

Hållbarhetsredovisningen ger en tydlig struktur i företagets hållbarhetsarbete, hjälper att få konsekventa processer, sätta mål samt att förfina visioner och strategier. Hållbarhetsredovisningen fungerar också som grund för kommunikationen kring hållbarhet. Redovisningen fungerar som navet i hållbarhetsarbetet och som ryggraden i kommunikationen kring hållbarhetsfrågorna.

Kursen utgår från det globala ramverket för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative GRI. Även om målsättningen för företaget inte är att upprätta en regelrätt GRI-redovisning ger ramverket en god grund att bygga hållbarhetsarbetet på och ta inspiration av. Man hittar konkreta nyckeltal och kan strukturera arbetet enligt GRIs ramverk helt kostnadsfritt.

Under kursen i hållbarhetsredovisning träffas deltagarna en gång i månaden från februari till juni 2019. Kursen hålls på hotell Arkipelag under följande datum samt med följande teman:

Ons 27 feb: introduktion och strategi

Fre 29 mars: förberedelser och intressentdialog

Fre 26 april: väsentlighetsanalys

Fre 24 maj: informationsinsamling, dataanalys och indikatorer

Fre 14 juni: rapportera och kommunicera

Kursen kostar 1 500 euro + moms/ företag med max tre deltagare per organisation.

Kursen arrangeras av Ålands Näringsliv och leds av Östersjöfondens VD Lotta Nummelin.

Anmäl din medverkan här senast 7.2.2019.

Plats: 

Hotell Arkipelag
24.5.2019 09:00 till 12:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.