En hållbar kväll på Föglö | Bärkraft.ax
Hav och stenar

En hållbar kväll på Föglö

Föglö Agenda 2030-grupp vill uppmuntra alla samhällsintresserade föglöbor att reservera torsdagen den 7 mars för en intressant informations- och diskussionskväll om hållbarhet i kommunen. Tillfället arrangeras på Kommungården kl. 18.45-20.45 i samarbete med nätverket bärkraft.ax.

VARMT VÄLKOMNA!

Plats: 

Föglö kommungård
7.3.2019 18:45 till 20:45

Här kan du lyssna på visionen: