Företagslunch på temat klimatkompensation

Berg och vatten med logon bärkraft.ax

Tid: fredag 22.3 kl. 11.30-12.30

Plats: Emmaus returcafé (Statens ämbetshus, ingång från parkeringen)

Alla organisationer gör avtryck på klimatet. Klimatkompensation är som namnet antyder ett sätt för organisationer eller privatpersoner att på olika sätt kompensera för det avtrycket. Men vilka möjligheter och fallgropar finns det bland mängden alternativ för klimatkompensation? Hur ser balansen ut mellan att centrera resurser till att aktivt minska det egna avtrycket och att kompensera för avtrycket? Och vem ska egentligen kompensera, producenten eller konsumenten?

Vi diskuterar kring dessa frågor över en företagslunch fredagen den 22.3 på Emmaus returcafé. Sammankomsten inleds med att Tove Erikslund, administrativ direktör vid Ålandsbanken, ger en grund för diskussionen genom att dela med sig av Ålandsbankens syn på klimatkompensation.

Diskussionerna inleds 11.30, så kom gärna lite tidigare så att du hinner ta mat och sätta dig innan vi börjar. Lunch till självkostnadspris.

Initiativtagare och arrangör: Susanna Airola, miljöchef vid Viking Line, som representant i nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax.

Målgrupp: Luncherna lämpar sig för alla som vill utbyta idéer med andra engagerade företagsrepresentanter.

Anmälan: Meddela medverkan genom att mejla karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax senast 20.3.

Bakgrund: Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans.

Varmt välkommen!

Plats: 

Emmaus returcafé
22.3.2019 11:30 till 12:30

Här kan du lyssna på visionen: