Föreläsning om våld i nära relationer | Bärkraft.ax

Föreläsning om våld i nära relationer

VÅLD I NÄRA RELATIONER är ett samhällsproblem som drabbar vuxna och barn. Den som drabbas har rätt till hjälp och stöd. Hjälpen börjar med ett viktigt steg- ett tryggt bemötande som bygger på kunskap och insikt om våldets natur och konsekvenser. ChristinaWikner Löthman är specialiserad på våld i nära relationer. Hon delar med sig av sin kunskap om olika typer av våld, våldets konsekvenser och ger råd för ett hållbart bemötande. Under kvällen talar vi också om omfattningen av våld i nära relationer på Åland och våra närregioner, om barnens utsatthet samt om möjligheter och rättigheter till hjälp och stöd.

Föreläsare:
Christina Wikner-Löthman, familjeterapeut specialiserad inom våldspsykologi och katastrofpsykologi.
Ann Kvarnström, handledare på RIKU Brottsofferjouren.
Janina Björni, ansvarig för barnskyddsfrågor på Rädda Barnen.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på kaffe och frukt.

Anmäl dig på Folkhälsans hemsida via länken: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/forelasning-om-vald-i-nara...

Arrangörer: Pusselfamiljen, Rädda Barnen Åland, Folkhälsan, Ålands Feministparaply och RIKU (Brottsofferjouren)

Plats: 

Musiksalen, Alandica Kultur & Kongress
17.9.2019 18:00 till 20:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.