Person som bläddrar i en bok

Föreläsning om krigstrauma och flyktingar

Tisdag 15 januari 2019 kl. 18:30–20:00 på Doktorsvägen 1

Helsingfors Diakonissanstalt föreläser om rehabilitering och handledning av krigstraumatiserade flyktingar. Föreläsningen ämnar att öka kunskapen om psykisk och fysisk krigstrauma för personer som möter flyktingar.

Anmälning via denna länk eller till dan@integration.ax, senast den 11 januari 2019.

Föreläsningen hålls i ÅHS konferens. Deltagande är gratis och vi bjuder på kaffe.

Tänk på miljön, ta cykeln eller samåk till föreläsningen.

Om Helsingfors Diakonissanstalt

Helsingfors Diakonissanstalt har inlett ett projekt för rehabilitering av krigstraumatiserade flyktingar.

Målsättningen med projektet är att stärka kunnande och färdigheter kring flyktingrelaterade frågor inom mental hälsovården i kommuner som mottagit flyktingar. På så sätt befrämjas också integrationen och kommunernas förmåga att ta emot flyktingar.

Helsingfors Diakonissanstalts mångprofessionella arbetsgrupp erbjuder utvärderingar av vårdbehov samt konsultationer, utbildningar och handledning kring vården och mottagandet av flyktingar.

Plats: 

ÅHS konferens
15.1.2019 18:30 till 20:00

Här kan du lyssna på visionen: