Certifiering av åländsk biogödsel | Bärkraft.ax

Certifiering av åländsk biogödsel

Presentation av examensarbete "Åländsk biogödselcertifiering"

Ann-Sofi Lenander kommer att presentera sitt examensarbete: ” Åländsk biogödselcertifiering”. På Åland finns planer just nu för att bygga en ny biogasanläggning. Från biogasanläggningar fås utöver biogas även en näringsrik rötrest, vilken går att använda som gödselmedel inom jordbruket. Att kunna öka användningen av alternativa gödselmedel med en grundtanke att cirkulera näringsämnen mellan det åländska samhället och jordbruket bidrar till att åländska hållbarhetsmål uppnås. En certifiering av biogödsel kan hjälpa till att få avsättning för rötresten i form av ett närande gödselmedel. Även befintliga biogasanläggningar på Åland kan gynnas av en certifiering, då även dessa har möjlighet att låta sig certifieras om certifieringskraven uppnås. Befintliga anläggningar kunde på det viset få en högre avsättning av sin rötrest.

Efter presentationen finns utrymme för diskussion. Välkomna!

Examensarbetet hittar ni på mises hemsida.

Arrangör: MISE 

Plats: 

Ålands hotell- och restaurangskola
24.10.2019 18:00 till 20:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.