Plastkasse – nej tack! | Bärkraft.ax

Plastkasse – nej tack!

Du som jobbar i detaljhandeln – Hjälp ålänningarna att minska inköp av onödiga plastbärkassar!

Inom åländsk handel går vi nu in för att försöka minska inköpen av plastkassar. Vi uppmuntrar konsumenter att välja bort kassen, att använda kassen man redan köpt i andra butiker eller att ta med sig en egen flergångskasse. Målsättningen är att minska antalet plastbärkassar från ca 200 st per person/år till 40 st. I grunden bottnar detta i ett EU direktiv med syfte att minska spridningen av plast i naturen.

Slutmålet är på sikt att helt fasa ut användningen av plastbärkassar. En tuff målsättning som bara kan lyckas om du och dina kolleger inom handeln hjälper till. Du som jobbar har här en nyckelroll och kan påverka hur vi gemensamt lyckas! Med din positiva attityd kan du få kunder att tänka efter och få dem att välja bort onödiga kassar.

Åtagande 

Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering har undertecknat ett avtal om att minska förbrukning av plastbärkassar. Avtalet gäller frivilliga åtgärder som detaljhandeln åtar sig och som ska leda till att de mål om minskning av tunna plastbärkassar som ställs i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall nås på Åland.

Nedskräpning är ett samhällsproblem som inte bara får konsekvenser för djur och miljö utan även påverkar ekonomi och sociala sammanhang negativt. Förutom nedskräpning i naturen skapar plast problem i haven eftersom det tar lång tid innan den bryts ner.

Målet är att en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna plastbärkassar per person och år kan nås senast 2025. Som tunna plastbärkassar räknas de som är tunnare än 50 mikrometer, vilket bland annat inkluderar de plastbärkassar som används inom dagligvaruhandeln.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.