Glada mottagare av bärkraftpriset poserar med priset och blommor

Bärkraft-priset

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Bärkraft-prisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Finalister 2018

Emmaus Returcafé / Måltidsekolog Oscar Lindholm

Platsen och måltiden som inspirerar människor till klimatsmarta matval

Ett brett arbete som berör alla av utvecklings- och hållbarhetsmålen på ett sätt eller annat, från arbetsträning eller klimatsmart mat delvis tillagad på svinnråvaror.

Landström för Rosella / Ulf Hagström, teknisk direktör Viking Line

Ett gott samarbete för minskade utsläpp och god arbetsmiljö

En konkret åtgärd med stor påverkan som visar vägen för att stegvis ersätta fossila bränslen med förnyelsebara resurser.

Inspiratör Giséla Linde

Genom livsenergi och nyfikenhet ett föredöme för hur människan ges utrymme i processen mot hållbarhet

Giséla introducerar nya tankesätt för att göra den gemensamma hållbarhetsresan energigivande och låter allt hon gör genomsyras av de egna budskapen.

 

Deltagarna i Forum för samhällsutveckling IV röstade fram mottagaren av 2018 års bärkraft-pris, som blev:

Emmaus Returcafé / Måltidsekolog Oscar Lindholm

Ett stort grattis till Emmaus Returcafé och Oscar!

Bild: Emmaus Åland

Här kan du lyssna på visionen: