Föreläsning med åhörare, publik med människor

Forum för samhällsutveckling

Forum för samhällsutveckling är nätverkets årligen återkommande mötesplats. Forumet är öppet för alla som bor och verkar på Åland. Evenemangets syfte är att bidra till förverkligandet av ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” tack vare att så många som möjligt från hela Åland ges möjlighet att träffas samtidigt. Vid Forum för samhällsutveckling uppmärksammas goda exempel, från alla samhällssektorer, i arbetet med att förverkliga agendan.

Den årliga statusrapporten överlämnas till forumets deltagare. Det senaste forumet, Forum för samhällsutveckling IV, arrangerades 13 juni 2018 på Alandica.

Här kan du lyssna på visionen: