Bärkraft-priset | Bärkraft.ax
Glada mottagare av bärkraftpriset poserar med priset och blommor

Bärkraft-priset

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen.

Bärkraft-prisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland: 

Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer
Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
Mål 3: Allt vatten har god kvalitet
Mål 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald
Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag
Mål 6: Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet
Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Fyra kategorier

I år finns det 4 olika kategorier att rösta på 

  • Privatperson
  • Förening
  • Företag
  • Offentlig sektor

Du kan skicka in din nominering här.

Nomineringen är öppen till den 15 augusti. 

Tidigare pristagare:

Vinnaren utsågs av deltagarna i Bärkraftmötet den 10 juni i en öppen omröstning.

Mottagaren av 2019 års bärkraft-pris blev:

Ålands Natur & Miljö

Mottagaren av 2018 års bärkraft-pris blev:

Emmaus Returcafé / Måltidsekolog Oscar Lindholm

Bild: Emmaus Åland

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.