Bärkraftpriset | Bärkraft.ax
Bild på alla vinnare

Bärkraftpriset

Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2021!

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos privatpersoner och aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen.

Bärkraftprisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraftpriset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag. 

Vinnare av bärkraftpriset 2021

Mickels Gård i kategorin företag

Motivering: Genom att bevara och återskapa den gamla släktgården Mickels i Gottby har Simon och Hanna Karlsson tillsammans med sina familjer och vänner skapat en mötesplats för alla åldrar, där man kan ta del av kultur-, konst- och byggnadshistoria, djur och natur, smaker och upplevelser. Gården drivs ekologiskt, djuren betar på stora naturbeten och största möjliga hänsyn tas till djur, natur, miljö och människor i det dagliga arbetet. Nästa åtgärd är en stor solcellsanläggning.

Projektet Ådans vänner i kategorin förening

Motivering: Projektet Ådans vänner drivs av föreningen Archipelago Pares och strävar efter att gynna sjöfågelstammarna på Åland. Ådans vänner har upprättat häckningsområden med omfattande åtgärder för att förbättra föryngringen hos framförallt dykänder. Till åtgärderna hör t.ex Ådtak, Ådvakter, Ådsafari och en effektiv kontroll av predatorer inom området. Föreningen informerar aktivt och kontinuerligt på sociala medier om åtgärderna för att nå en yngre generation och på så sätt skapa intresse och sprida kunskap till framtidens viltvårdare och naturintresserade.

Projektet En säker ham och Kökar kommun i kategorin offentlig sektor

Motivering En säker hamn: Ålands bärkraft är beroende av dess invånare. Projektet En säker hamn gav verktyg att hantera vardagen både för inflyttade och för aktörer inom den offentliga sektorn. De visade hur man bemöter, hur man agerar och vad man informerar om i vår åländska vardag. Det märktes direkt när projektet tog slut. Det behövs och borde vara ett fortlöpande inslag. En säker hamn lyfte interkulturella frågor och stödde utbyte av erfarenheter mellan professionella och de inflyttade ålänningarna och gav dem en röst i vårt samhälle.

Motivering Kökar kommun: Kökar kommun har gjort ett gediget arbete med att göra utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland till sin egen genom projektet Bobarhet. Genom sina idéer och sin satsning på fossilfri energi visar kommunen att man verkligen vill vara en trygg, fri och vacker plats att leva på. Genom samtal, möten och workshops har man involverat ett stort antal invånare, beslutsfattare och experter för att ta fram planen “Vår bobarhet - hållbar utveckling i Kökar". 

Ann-Christin och Lennart Karlsson i kategorin privatperson

Motivering: Ann-Christin och Lennart har varit mjölkbönder under hela sina liv men har nyligen gått i pension. De har alltid levt ett liv i samklang med djur och natur. De återbrukar och reparerar, cyklar mycket hellre än de tar bilen, självhushåller och delar gärna med sig till bekanta. De engagerar sig i olika föreningar, bl.a. i Stornäsets vänner och Marthorna. De inspirerar andra genom att visa att det går att leva ett bra och lyckligt liv utan att slösa med jordens resurser i onödan. Om alla skulle leva som Ann-Christin och Lennart skulle både miljö och samhälle må så mycket bättre.

Vinnare av bärkraftpriset 2020

Leva Börman i kategorin företag 

Motivering: Leva Börman är en hållbar och inspirerande ny företagsamhet där hälsa och välmående är i fokus. De serverar växtbaserad mat, dryck och fika med fokus på rawfood. Emelie och Victor Börman inspirerar på ett personligt sätt till ett hälsosamt liv där motion, personlig utveckling och återhämtning får lika mycket fokus genom yoga, meditation, löpcoachning och coachande samtal. Leva Börman är ett företag som bidrar till välmående människor vars inneboende resurser växer. 

Rädda Barnen och Fältarna för projektet #prataomporr i kategorin förening 

Motivering: Genom projektet #prataomporr arbetar Rädda Barnen tillsammans med Fältarna med att sprida kunskap och information om porrens negativa påverkan på barn och unga.  Projektet erbjuder stöd till barn och unga som vill berätta om sina erfarenheter och stöd och råd till vuxna i hur man pratar med barn om vad de upplevt. #prataomporr inspirerar till att våga prata om och problematisera porr, lyfter vikten av samtycke och hur viktigt det är att vuxna finns där för barnen. Rädda Barnen och Fältarna jobbar för välmående barn och trygga uppväxtmiljöer som odlar god psykisk hälsa.  

Ålands hotell- och restaurangskola i kategorin offentlig sektor 

Motivering: Genom att lyfta fram användningen av närproducerade råvaror har skolan gett de studerande förutsättningarna att stödja Ålands ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Genom att ta med sig kunskapen om närproducerad mat har kockar kunnat göra medvetna och välgrundade val vid inköp av råvaror, vilket stärker det åländska jordbruket och leder till att flera kommer ut på arbetsmarknaden och gör hållbara val. Skolan jobbar även för att motverka den hårda jargongen som finns inom branschen och ger de studerande ett självförtroende i att förändring är möjligt. 

Erika Boman i kategorin privatperson

Motivering: Erika är lärare och forskare på Högskolan på Åland och hennes forskning handlar om äldres välmående. Erika deltar ofta i samhällsdebatten där hon lyfter vikten av att lyssna de äldre i samhället. Erikas arbete har lett till att en rad åtgärder har vidtagits för att förbättra äldres psykiska hälsa på välbefinnande Åland. Erika är alltid villig att delta i samhällsdebatt, diskutera och ställer upp för att lyfta vikten av psykisk hälsa. Hennes entusiasm inom ämnet sprids både bland studerande och allmänhet. 

Också stort tack till övriga nominerade: Ella Granström, Isabel Kvarnfors, Archipelago Pares, Rädda Lupmarn, Salong Ekoforia, Miramar Pizzeria & Grill och Mariehamns Stad för ert otroliga engagemang och arbete för att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan och visionen Alla kan blomstra i ett bärkaftigt samhälle på fredens öar!

Tidigare vinnare av bärkraftpriset 

2019: Ålands Natur & Mijlö r.f 

2018: Emmaus Returcafé 

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.