Texten "Det bästa Åland man kan tänka sig" ovanpå en bild av röda klippor och hav.

Bärkraftmötet 2019

Tema: Omställning pågår!

Bärkraftmötet (tidigare Forum för samhällsutveckling) är nätverkets årligen återkommande mötesplats. På evenemanget uppmärksammas goda exempel av förverkligandet av agendan från samhällets olika sektorer. Den årliga statusrapporten presenteras på plats och överlämnas även till mötesdeltagare. Utvecklings- och hållbarhetsrådets Rebecka Eriksson, Petra Granholm, Camilla Gunell, Robert Jansson, Katrin Sjögren och Peter Wiklöf diskuterar de utmaningar och möjligheter som framkommer i statusrapport 3. Moderator för panelsamtalet är Fredrik Rosenqvist.
Mötet avslutas med prisutdelning av årets Bärkraftpris.

Antalet platser är begränsat, därmed önskar vi att du anmäler dig i god tid.
Mötet är öppet för alla som bor och verkar på Åland. Kom som du är.

Arrangörer:
ABF-Åland, Ams, Emmaus, Folkhälsan, Företagarna på Åland, Företagsam skärgård, Högskolan på Åland, Landsbygdsutvecklingen, Leader Åland, Mariehamns stad, Mise, NIPÅ, PusselFamiljen, Regnbågsfyren, Rädda Barnen, Rädda Lumparn, Röda Korset, SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skördefestens Vänner, Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn, Ung Resurs, Visit Åland, ​Ålands feministparaply, Ålands fredsinstitut, Ålands Gymnasium, Ålands handikappförbund, Ålands Idrott, Ålands kommunförbund, Ålands marthadistrikt, Ålands naturskola, Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands Producentförbund, Ålands 4h, Ålands Vatten, ÅSUB, Östersjöfonden, Ålands landskapsregering

Fyll i formuläret nedan för att säkra er plats på mötet

Tid & plats

Måndag 10.6 Kl.14.30-16.15
Auditoriet, Alandica

Preliminärt program 
14.30 Mötet öppnas
14.40 Omställning pågår - Goda exempel
15.15 Statusrapport 3 - hur ligger vi till 
15.25 Panelsamtal med utvecklings- och hållbarhetsrådet.
16.05 Utdelning av Bärkraftpriset
16.15 Avslut

Obs! Vi reserverar oss för förändringar i schemat.

Här kan du lyssna på visionen: