Omständigheter för att växa och blomstra | Bärkraft.ax
Bild på Irene, sjö i bakgrunden

Omständigheter för att växa och blomstra

Krönika av Irene Blomqvist publicerad i Nya Åland den 24 mars 2021

Vi har alla en ganska bra uppfattning om vad människor behöver för att ha en god hälsa, särskilt då det kommer till faktorer som tillräcklig näring, hög fysisk aktivitet och bra hälsovård. Det som vi som individer och samhälle behöver vara medvetna om är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. De sociala bestämningsfaktorerna för hälsa är sociala, fysiska och ekonomiska omständigheter som påverkar vår hälsa och dessa har varit väldigt närvarande under det senaste året på grund av pandemin.

När jag började som vikarierande ledande hållbarhetslots på bärkraft.ax och hörde visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” var det först bara tomma ord för mig, särskilt delen om blomstrandet. Men under det senaste halvåret har orden fyllts med mening och meningen blev en vision, även för mig. För att kunna blomstra behöver vi vara välmående och för att vara välmående måste våra sociala, fysiska och ekonomiska omständigheter vara bra. I ett hållbart samhälle är vi medvetna om de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och vi möjliggör välmående genom sociala, ekonomiska och fysiska strukturer. Genom att skapa ett samhälle med välmående människor har vi även resurser att ta hand om vår omgivning, varandra och oss själva. Det blir en god cirkel.

Ens omständigheter påverkar även ens förutsättningar för förändring. Förändring är något som kräver energi och viljestyrka, för en enskild individ, men ännu mer för ett helt samhälle. I en värld där fetma och undernäring båda orsakar lidelse för människor, miljökatastrofer som klimatförändringen och biodiversitetsförlust hotar planeten och fullständig jämlikhet likväl som jämställdhet ännu bara är en dröm för samtliga länder behöver vi verkligen förändring – och rum att växa.

Genom att fokusera på att skapa goda omständigheter för människor har de goda möjligheter till positiv förändring. Människor behöver ett samhälle som erbjuder sådana omständigheter som gör det möjligt att blomstra. Speciellt nu, med slutet av pandemin i sikte, ett fantastiskt bevis på samhällets förändringsförmåga i bagaget och vid vägskälet att gå tillbaka till saker som de var eller förändra till det bättre behöver vi tänka på de omständigheter som får oss att blomstra, både som samhälle och som individer, och skapa omständigheterna enligt det. Under det gångna årets ovanliga omständigheter har vi alla märkt att vi är kapabla till stor förändring, låt oss då göra allt vi kan för att skapa omständigheter var vi själva och andra kan vara välmående och blomstra.

Irene Blomqvist
Vikarierande ledande hållbarhetslots 
Nätverket bärkraft.ax 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.