Att ge utrymme för att känna in system | Bärkraft.ax
Rebecka Eriksson sitter i Alandica

Att ge utrymme för att känna in system

Krönika publicerad i Nya Åland den 7 juli 2020

Jag har ofta många bollar i luften, många tankar i huvudet och många saker på ogjort-listan. Jag har det nu också, men jag prioriterar ofta färre saker och gör framförallt saker långsammare. Gör jag det här för mitt eget välmående? Delvis, men egentligen gör jag det till stor del för att jag vill att det jag gör har rätt effekt. Med det tempo och den informationsmängd vi människor generellt tar emot idag befinner sig vår hjärna allt oftare i High-beta brainwaves, d.v.s. kamp/flykt-respons. Detta är ett användbart läge, men är gjort för att göra oss fokuserade på EN uppgift. Det tar massor av kraft och gör oss mindre kapabla till medkänsla och kreativt holistiskt tänkande. Jag tror att inkännande och långsiktig kreativitet är extremt viktigt för att skapa förutsättningar för de förändringar som behövs för vårt fortsatta liv på jorden.

Vår planet är ett ekosystem av liv, ett system bestående av många system. Ett av dessa system i systemet är jag. Jag består också av en massa system som cirkulationssystemet, skelettsystemet, muskulära systemet o.s.v. När dessa system samarbetar och ger varandra respons på det som sker skapas mitt liv. Det levande systemet jag är sedan en del i en massa andra system, som min familj, organisationskulturen på mitt jobb, företagssystemet, trafiksystemet, Östersjön, nationsstatssystemet Finland. Dessa system är en del i andra system och i slutändan är allt en del av ekosystemet som är vår planet. Min kropps olika system skapar en helhet som är större än de enskilda delarna, d.v.s. mitt liv. Långsiktigt fungerande systemhelheter lever. Så vad är då liv?

Liv är livsbejakande och skapar förutsättningar för nytt liv. Liv möter konstant den förändring som sker. Liv består av relationer och sammankopplingar. Liv förbättrar sin sundhet och motståndskraft genom mångfald. Liv är cykliskt och rytmiskt. Liv består av flöden av energier och materia. Liv är ett konstant och kontinuerlig skapande. Liv är alltså att skapa förutsättningar att blomstra om och om igen.

Vi påverkar andra systems förutsättningar för liv hela tiden. Vilket i slutändan påverkar vår förutsättning för liv. Så vi behöver vi vara lyhörda, tänka och känna in hurudan påverkan som sker. Skapas det möjlighet för liv i ett annat system eller är det nedbrytande. Att tänka i system och stora helheter är komplext för oss. Om vi ska kunna göra det måste vi vara inkännande, kreativa och pigga. Då måste vi ge oss tid och mentalt utrymme att kunna vara där.

Själv funderar jag mycket på dagens företagssystem. På dess livsskapande och dess livshämmande inverkan. På hur det kan se ut när de system som påverkar och påverkas av företagssystemet kan blomstra tillsammans. Jag vet inte exakt hur jag vill att framtidens företagssystem ska vara, men jag vill ha kapaciteten att kunna fundera, känna in och agera för det. Därför ger jag mig själv utrymme att både springa fort och ibland gå väldigt långsamt. Att ge mig själv tid är en del av mitt sätt att agera aktivt. Vad behöver du göra?

Rebecka Eriksson
Medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet 
Nätverket bärkraft.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.