Bärkraft och visionen om ett hållbart Åland.
Bild på publik bärkraftmötet 2020

Bärkraft & Visionen

I alla tider har vi på Åland tillsammans tagit hand om våra medmänniskor och vår unika miljö. En utveckling som är en del av vårt ursprung och något vi alltid har varit stolta över. Idag står vi dock inför stora samhällsutmaningar och Åland har inte undgått dessa. Dock kan vi tillsammans ändra på detta, och få oss alla och vårt Åland att blomstra igen. 

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi finns nätverket bärkraft.ax. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Detta är bärkraft.ax

Bärkraft.ax är ett nätverk på Åland som arbetar för ett ökat hållbart samhälle. Målet med bärkraft.ax är att skapa ett hållbart Åland senast till år 2051 där alla, både natur och människor, kan må bra. Tillsammans strävar vi mot visionen att alla kan blomstra. FN har tagit fram Agenda 2030 med 17 globala mål som samtliga länder har skrivit under. Dessa mål innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social-, ekonomisk-, och ekologisk utveckling. Bärkraft.ax är Ålands bidrag till FN:s Agenda 2030. 

Vårt mål - Ett hållbart Åland

Vårt mål är ett hållbart Åland. Ett hållbart Åland är det bästa Åland vi kan tänka oss. När vi tänker på målet orkar vi ändra vårt sätt att leva trots att det ibland är lättare att leva som vi brukar. Vi tänker inte vad brukar funka? Nej, för då vågar vi bara lite. Istället tänker vi: hur vill vi ha det på Åland? Hur vill vi att våra barn och barnbarn ska leva? 

Då vågar vi skapa ett nytt samhälle. Ett samhälle som är bra för både människan och naturen! 

Visionen för Åland

Alla kan blomstra...

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället finns förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas. Att blomstra handlar om att bli sedd och accepterad. Att få vara den du är och leva ditt liv i harmoni. Det handlar om att känna sig behövd, här och nu. Att få visa sig sårbar och låta sig ta tid till återhämtning. Att blomstra handlar om att du och jag tillsammans får möjligheten att utvecklas i ett samhälle där alla är inkluderade.

… i ett bärkraftigt samhälle …

Bärkraft handlar om att vi tillgodoser våra behov utan att kommande generationer, illa hanterad billig arbetskraft eller andra levande varelser i form av djur och natur får betala notan. Åland är också ett samhälle i framåtrörelse. Precis som ett företag eller ett fartyg behöver samhället bärkraft för att hålla sig flytande, ha styrfart, nå sina mål. Meningsfullt arbete, avlönat eller ej, tar vara på människors inneboende resurser och bygger bärkraft. Bärkraft handlar även om att vi har hållbar mat på bordet och hållbart tak över huvudet. Ren och förnybar energi är en självklarhet, och våra mänskliga rättigheter är pelaren som vårt samhälle lutar på.

...på fredens öar

Åland är ett ö-samhälle med orörd natur och unik historia; rikt och mångskiftande med många olika livsmiljöer på en liten yta. Vi tar tillvara landskapet, entreprenörsandan, traditionerna, näringslivet och den nya tekniken för att underlätta för alla som vill leva och bo här. Vi skapar ett samhälle där vattnet, som före privatbilismens tid, binder samman och skapar nya möjligheter för blomstring och bärkraft. Fredens öar är ett samhälle utan både verbalt, sexuellt och annat fysiskt våld. Freden börjar i oss själva, i blomstrandet.

Det viktiga är inte var du står just nu. Du behöver inte göra allt rätt. Men du behöver ta ställning till om det här är viktigt.

Läs mer om vad du kan göra när du bestämt dig!

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.