Bild med texten ReGeneration 2030 Today Tomorrow Together

ReGeneration 2030

ReGeneration2030 är en rörelse som leds av och för unga i Norden och Östersjöregionen för att samla upp och engagera unga i hela regionen till att arbeta med och förverkliga FN:s utvecklings- och hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

I diskussioner om hållbar utveckling sägs det ofta att världen vi lever i ska lämnas över till nästa generation och att de ”unga är framtiden”. Tyvärr glöms det ofta bort att unga är här och nu och unga personers perspektiv inkluderas sällan i dessa viktiga frågor. Att unga tar ledningen i dessa frågor är ännu mer ovanligt. 

För att förändra detta skapar vi därför en plattform där unga får chans att uttrycka sina idéer och identifiera hållbara lösningar till verkliga problem samtidigt som erfarna och etablerade ledare ges möjlighet att inhämta de ungas synvinkel, bära med sig deras perspektiv och använda sig av dem för att nå Agenda 2030. Detta gör vi inte endast nationellt, regionalt och lokalt utan vi skapar även en plats där olika människor från olika länder, regioner och sektorer får träffas och diskutera gemensamma utmaningar tillsammans. 

Genom att göra detta skapas en dialog mellan olika generationer och över statsgränser för att tillsammans uppnå en gemensam vision: en hållbar gemensam region. Vi kan lära av varandras styrkor och fungerande system samtidigt som vi skapar gemenskap och en känsla av samhörighet.

Starten på denna rörelse blir det första av ett årligt återkommande event, ReGeneration 2030 Summit, där de unga träffas och får diskutera idéer och lösningar samtidigt som de får träffa och diskutera med beslutsfattare från regionen. Det första Summit anordnas den 18-20 augusti 2018 i Mariehamn. 

Vill du veta mer? Läs mer på ReGeneration2030s hemsida

Här kan du lyssna på visionen: