Forum för samhällsutveckling IV

Forum för samhällsutveckling IV
13 juni 2018 kl. 12.30–16 respektive kl. 18–20.30 i Alandica

Tema: ”Nu kavlar vi upp ärmarna ytterligare ett varv”

Till Forum för samhällsutveckling inbjuds alla som i smått och stort vill bidra till förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Årets Forum för samhällsutveckling arrangeras samtidigt som Alandica Debatt.

Tipsa gärna vänner och kollegor om forumet.

Om du inte har möjlighet att komma på dagtid, så går det lika bra att enbart delta i forumets andra del kl. 18–20.30. Kvällsdelen inleds med en sammanfattning från eftermiddagens program.

Och som vanligt, kom som du är.

Vid det första forumet, i februari 2016, bildades nätverket bärkraft.ax. En samarbetsprocess, där alla som bor och verkar på Åland samt offentliga och privata organisationer gemensamt kan verka för ett bärkraftigt och hållbart Åland, inleddes. I samband med Forum för samhällsutveckling II den 23 september 2016 manifesterades det gemensamma arbetet i och med den långsiktiga Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Forum för samhällsutveckling är nätverkets årligen återkommande mötesplats.

Under Forum för samhällsutveckling kommer nuläget i förhållande till visionen samt den aktivitet och handling som pågår just nu att belysas. Vi kommer att ha hjälp av agendans Statusrapport 2, som överlämnas av utvecklings- och hållbarhetsrådet till deltagarna vid Forum för samhällsutveckling.

Anmäl dig här.

Preliminärt program:

Del 1: kl. 12.30–16

kl. 12.30         Statusrapport 2 presenteras: Hur ligger vi egentligen till i nuläget?

Aktörer från näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor berättar om pågående aktiviteter och initiativ

kl. 13.30          Workshop

                          Fikapaus och mingel

kl. 15.00          Forumets huvudtalare:
Annika Lindblom, generalsekretare för Finlands kommission för hållbar utveckling och samtidigt ordförande för EU:s arbetsgrupp som under 2019 förbereder EU:s rapport till FN angående statusen för EU:s implementering av FN:s Agenda 2030.

kl. 15.45          Publiken röstar fram 2018 års mottagare av bärkraft-priset

 

Del 2: kl. 18–20.30

kl. 18.00          Sammanfattning från eftermiddagens program med fokus på Statusrapport 2:
                          Hur ligger vi egentligen till i förhållande till visionen och målen?

kl. 19.00          Fokus och workshop: Vad innebär det att ”Alla kan blomstra”?
Mary Juusela från LikaOlika introducerar och leder oss sedan i en workshop som sätter fokus på pudelns kärna i visionen för Åland – ”Alla kan blomstra”.

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig i god tid för att säkra din plats. Om Forum för samhällsutveckling blir fullbokat upprättas en väntelista. Sista anmälningsdag är fredagen den 8 juni.

 

Anmäl dig på: http://www.barkraft.ax/forum-samhallsutveckling/forum-samhallsutveckling...

Arrangörer

Ams - Emmaus - Folkhälsan - Företagarna på Åland - Företagsam skärgård - Högskolan på Åland - Landsbygdsutvecklingen - Landskapsregeringen - Leader Åland - Mariehamns stad - Mise - NIPÅ - Regnbågsfyren - Rädda Barnen - Röda Korset - Skördefestens Vänner - Visit Åland - Ålands 4h - Ålands fredsinstitut - Ålands gymnasium - Ålands handikappförbund - Ålands Idrott - Ålands kommunförbund - Ålands marthadistrikt - Ålands Natur & Miljö - Ålands Näringsliv - Ålands ombudsmannamyndighet - Ålands Producentförbund - Ålands Vatten - Ålands 4H - ÅSUB - Östersjöfonden

Plats: 

Alandica Kultur & Kongress
13.6.2019 12:30

Här kan du lyssna på visionen: