Program

Preliminärt program:

Del 1: kl. 12.30–16

kl. 12.30

Statusrapport 2 presenteras: Hur ligger vi egentligen till i nuläget?
Aktörer från näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor berättar om pågående aktiviteter och initiativ

kl. 13.30 Workshop

Fikapaus och mingel

kl. 15.00

Forumets huvudtalare:
Annika Lindblom, generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling.

Annika Lindblom berättar om Finlands arbete med genomförandet av FN:s Agenda 2030 i Finland. Annika ger oss även inblick i EU.s arbete med Agenda 2030 samt delar med sig av sina reflektioner kring utvecklings- och hållbarhetsarbetet på Åland.

kl. 15.45

Publiken röstar fram 2018 års mottagare av bärkraft-priset

Del 2: kl. 18–20.30

kl. 18.00

Sammanfattning från eftermiddagens program med fokus på Statusrapport 2:
Hur ligger vi egentligen till i förhållande till visionen och målen?

kl. 19.00

Fokus och workshop: Vad innebär det att ”Alla kan blomstra”?
Mary Juusela från LikaOlika introducerar och leder oss sedan i en workshop som sätter fokus på pudelns kärna i visionen för Åland – ”Alla kan blomstra”.

Här kan du lyssna på visionen: