Bärkrafts logo i vitt med åländska röd granitklippor i bakgrunden

Bärkraft-priset

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Bärkraft-prisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Nomineringen till priset har stängts. Tack till alla som har nominerat. Medaktörer i nätverket bärkraft.ax tar fram finalister och deltagarna i Forum för samhällsutveckling IV röstar fram mottagaren av priset. Formuläret för nomineringen hittar du i menyn här intill.

Information om och anmälan till Forum för samhällsutveckling IV hittar du via menyn här intill. Sessionen då mottagaren av bärkraft-priset röstas fram pågår från kl. 15-16 på Alandica i Stora salen och är öppen för alla.

Här kan du lyssna på visionen: